We kennen 2 soorten lidmaatschap, te weten spelend lid (A lid) en niet spelend lid (B lid). Als niet spelend lid heeft u dezelfde rechten als spelend lid. Er bestaat zelfs een groep niet spelende leden die wekelijks een keer traint. Verder heeft u net als een spelend lid stemrecht tijdens de algemene ledenvergadering en kunt u een (bestuurs)functie binnen onze vereniging vervullen. U kunt ook donateur worden en/of lid van de club van 100. Vele van onze leden zijn tevens lid van de club van 100.  
 
Beschikbaar stellen van kleding

  • Het tenue van Zaanlandia bestaat uit een zwart shirt met witte manchetten, een witte broek en zwarte kousen met een Zaanlandia-logo.

  • Het shirt en de broek worden door de vereniging beschikbaar gesteld, maar blijft wel eigendom van de vereniging. De kousen dient u zelf aan te schaffen. U kunt de zwarte kousen met logo kopen bij Vonk Sport op de Zuiddijk 72 inZaandam. Het bestuur heeft  bewust gekozen voor deze wijze van het beschikbaar stellen van kleding om te voorkomen dat spelers met verschillende soorten shirts en broekjes in het veld lopen, de ene speler met een ronde kraag, de ander met een V kraag enz.

  • Elk team heeft een eigen teamtas waarin de kleding wordt bewaard en door de elftalleider wordt beheerd. Bij alle teams wordt de kleding bij toerbeurt door welwillende ouders gewassen. Wij streven ernaar dit bij elk team op deze wijze te doen, zodat elke ouder maximaal 2 x per jaar een wasbeurt heeft. Als de kleding van een team is versleten dan zorgt de vereniging voor vervangende kleding. In principe is dat eens per 3 jaar.

 
Website / clubblad De Varia

  • Mededelingen van onze vereniging staan op de website: www.Zaanlandia.eu

  • Het bestuur heeft besloten om met ingang van het seizoen 2012-2013 het clubblad De Varia te vervangen door uitsluitend digitale informatie via de website van de vereniging. 


 
Kantinedienst senioren

  • Van elke speler van de senioren zondag en zaterdag ( het maakt niet uit in welk elftal u speelt ) verwachten wij dat hij twee maal per jaar een dagdeel meehelpt in de kantine. De kantinediensten worden bekend gemaakt op de website en op het mededelingenbord in de kantine. Het werk waarvoor u wordt ingeschakeld kan zijn bardienst, schoonmaakdienst, dienst in de keuken, thee brengen in de rust bij teams die spelen e.d.  U kunt zich aan deze verplichting niet onttrekken. Als u een dringende reden heeft waarom u bent verhinderd, dan moet u met het hoofd van de exploitatiedienst van de kantine een nieuwe afspraak maken. Indien u zonder reden wegblijft bent u een boete verschuldigd van € 50,00 enu wordt 2 wedstrijden geschorst.

  • A junioren en speelsters bij het damesteam kunnen worden ingedeeld bij de bardienst of terreindienst.